GIỚI THIỆU

CÔNG TY CP FECON NGHI SƠN

Công ty Cổ phần FECON Nghi Sơn là đơn vị thành viên của FECON Mining, được thành lập tháng 5/2013 tại khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Với dây chuyền sản xuất sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực D500 - D800 có công suất 4.000m/ngày, mục tiêu của FECON Nghi Sơn là cung cấp sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và thị trường Lào.